Zabezpieczenie hipoteczne wierzytelności czyli zabezpieczenie na nieruchomości dłużnika. Uznawane jest za solidne i pewne zabezpieczenie na wypadek niespłacenia należności w umownym terminie. Wierzyciel hipoteczny korzysta z pierwszeństwa zaspokajania przed innymi wierzycielami (niezapłacone faktury, niezwrócone pożyczki…) jeżeli tacy się pojawią ale nie przed wszystkimi rodzajami. Czytaj dalej