Zabezpieczenie hipoteczne wierzytelności czyli zabezpieczenie na nieruchomości dłużnika. Uznawane jest za solidne i pewne zabezpieczenie na wypadek niespłacenia należności w umownym terminie. Wierzyciel hipoteczny korzysta z pierwszeństwa zaspokajania przed innymi wierzycielami (niezapłacone faktury, niezwrócone pożyczki…) jeżeli tacy się pojawią ale nie przed wszystkimi rodzajami. Otóż pierwszeństwo zaspokajania przed wierzytelnościami zabezpieczonymi hipoteką mają koszty egzekucyjne, należności alimentacyjne oraz należności za pracę za okres 3 miesięcy do wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i koszty zwykłego pogrzebu dłużnika. Biorąc powyższe pod uwagę, można uznać, ze hipoteka to prawie pewne zabezpieczenie.

Problem jednakże w tym, że od momentu zajęcia przez komornika nieruchomości do wyznaczenia licytacji mija nieraz nawet kilka lat. Tak bywa wtedy, gdy dłużnik wniesie skargę na czynności komornika nie zgadzając się z wyceną nieruchomości. Sąd może skargę uwzględnić i zarządzić ponowne oszacowanie a nawet jeżeli skargi nie uwzględni, to dłużnik może wnieść zażalenie i zyskać kolejnych kilka miesięcy.

A gdy wreszcie odbywa się licytacja to często okazuje się że nikt nie chce nieruchomości kupić, nawet na drugiej licytacji kiedy to cena wywoławcza wynosi jedynie dwie trzecie wartości szacunkowej. Czy mimo tego cena była za wysoka, czy może ogłoszenie licytacji było niewystarczające, czy może fakt że nieruchomość jest zamieszkała spowodowało niepojawienie się licytantów? Wszystko możliwe. A po drugiej licytacji, jeżeli jako wierzyciel nie przejmiesz nieruchomości na własność, to kolejna egzekucja z nieruchomości może odbyć się dopiero za pół roku. Zabezpieczenie hipoteczne więc to względnie pewne zabezpieczenie ale i pewne długie oczekiwanie na pieniądze z egzekucji. Dlatego w niektórych przypadkach zabezpieczeniem korzystniejszym od hipoteki może być zastaw: http://windykator.info.pl/o-wyzszosci-zastawu-nad-hipoteka/ szczególnie przy niższych wierzytelnościach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.