Mój dłużnik jest właścicielem nieruchomości, komornik zajął ją na mój wniosek. Wezwał mnie teraz do wpłacenia zaliczki w kwocie 3000 zł na opis i oszacowanie. Jaką mam gwarancję że odzyskam przynajmniej tą zaliczkę jeśli ją wpłacę, ile razy może się odbyć licytacji z nieruchomości? Windykacja na inne sposoby nie przyniosła żadnych efektów.

Nie ma Pani żadnej gwarancji, że odzyska pieniądze, w tym że zaliczkę odzyska. W danym postępowaniu egzekucyjnym, w egzekucji do nieruchomości mogą odbyć się dwie jej licytacje. Cena wywoławcza w pierwszej licytacji wynosi trzy czwarte wartości jej oszacowania dokonanej przez biegłego. ta zaliczka o której mowa wyżej jest przeznaczona dla biegłego właśnie a później jeszcze dobrych kilkaset złotych (jak nie więcej na ogłoszenie licytacji w prasie). Jeżeli podczas pierwszej licytacji nie znajdzie się kupiec, wówczas na Pani wniosek komornik może wyznaczy drugą licytację nieruchomości. Aby zachęcić do jej kupna, cena wywoławcza jest wtedy jeszcze niższa i wynosi dwie trzecie wartości oszacowania. Pomimo tego często i na drugiej licytacji brak jest chętnych na zakup licytowanej nieruchomości. Zwłaszcza gdy licytowany jest tylko udział w nieruchomości a nie cała nieruchomość albo gdy licytowane jest mieszkanie lub dom który jest zamieszkały (obecnie przepisy zabraniają eksmisji lokatorów na bruk, a ze znalezieniem dla nich mieszkania zastępczego są trudności). Po drugiej bezskutecznej licytacji komornik informuje wierzyciela, że przysługuje mu prawo do przejęcia tej nieruchomości na własność za cenę wywoławczą w drugiej licytacji. Jeżeli wierzyciel nie skorzysta z tego prawa i nie przejmie nieruchomości na własność to egzekucja do nieruchomości zostaje umorzona. Ponowne postępowanie egzekucyjne z nieruchomości można wszcząć dopiero po sześciu miesiącach. Firma windykacyjna reprezentująca wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym powinna zadbać o to aby nieruchomość znalazła nabywcę. Chyba najczęstszą przyczyną bezskutecznych licytacji nieruchomości jest niewystarczające ogłoszenie licytacji i profesjonalna firma windykacyjna powinna we własnym zakresie rozreklamować licytację lub, dysponując nieraz znacznym kapitałem, kupić ją jako licytant na drugiej licytacji bądź przejąć na własność gdy prowadzi licytację na podstawie umowy przelewu powierniczego wierzytelności – występując jako wierzyciel. Windykacja w postępowaniu komorniczym bardzo często sprowadza się do egzekucji z nieruchomości gdyż dłużnik nie często posiada żadnego innego majątku.

Inną przyczyną nie dojścia do skutku licytacji jest nierzetelna wycena nieruchomości przez biegłego, oczywiście chodzi o zawyżenie wartości nieruchomości w wyniku czego nawet cena wywoławcza stanowiąca 2/3 może nie być atrakcyjna. I tu też wierzyciel albo jego pełnomocnik (w tym firma windykacyjna) powinna czuwać nad tym, aby wycena była rzetelna; może złożyć skargę na czynności komornika wskazując na zawyżoną wycenę nieruchomości i domagając się ponownej wyceny.

2 myśli nt. „Skuteczność licytacji nieruchomości

  1. Proszę o pomoc w sprawie zajęcia udziału w nieruchomości.
    Od sześciu lat pracuje za granicą , nie jestem zameldowany w Polsce . Kilka dni temu zadzwonił do mnie brat z informacją że otrzymał pismo od komornika że została zajęta nieruchomość której jesteśmy współwłaścicielami w związku z jakimś moim długiem.
    Nie mam pojęcia o jaki dług chodzi. Nigdy nie dostałem żadnego zawiadomienia w tej sprawie. Nie mieszkam i nie jestem zameldowany w Polsce od około sześciu lat.
    Proszę o informację co mogę w tej sprawie zrobić . Czy mogę starać się o przedawnienie. Czy powinienem zlecić tą sprawę Prawnikowi , czy próbować samemu wyjaśnić o co chodzi choć będzie to trudne ze względu na to że przebywam za granicą.

    • Proszę jak najszybciej zatelefonować do komornika, podać sygnaturę sprawy i zapytać z kolei o tytuł wykonawczy na podstawie którego komornik prowadzi egzekucję a konkretnie o dane sądu i sygnaturę akt. Następnie zatelefonować do tego sądu i zapytać, kto był wierzycielem od którego ta Prokura kupiła dług (to z tego co wiem, firma skupująca długi) i kiedy dług stał się wymagalny. Gdy pan się tego dowie (nie jestem pewien czy udziela Panu telefonicznie informacji), to proszę napisać do mnie, jeśli dalej będzie Pan miał wątpliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.